Контакт

Имате проблем контактирајте не!Ве молиме внесете Електронска пошта!
Внесете порака
Вашата порака е успешно пратена до Администраница на Дигама Хостинг.
Error, email not sent

  • "Јас сум корисник на Дигама Хостинг веќе една година и сум презадоволен од ажурноста и претпазливоста на серверите ."Ангелчно Глигоровски
  • "Јас сум корисник на Дигама Хостинг веќе 6 месеци и сум презадоволен од квалитет и поддршката ."Кристијан Николовски
  • "Сум бил корисник и на други хостинзи во Македонија и во странство но Дигама Хостинг е најдобар хост."Дарко M.
  • "Нема што повеќе да се зборува со еден збор "НАЈДОБРИ СТЕ" ."Филип М.
  • "Кај Дигама Хостинг ми се допаѓа што поддршката е на виско ниво и услугите се беспрекорни ."Нермин Казимовски
Color :
Layout : Pattern