Технлогија

Најсовремена Хостинг Технологија

ТЕХНОЛОГИЈА И НАПРЕДНОСТ 2015**


San Andreas Multiplayer

На SA-MP серверите има стандарден гејм мод со верзија SA-MP 0.3z R4 И Дигама Хостинг не одговара ако самиот корисник стави гејм мод и ако има лаг на серверот затоа што има нестабилни гејм модови кои предизвикуваат лагирање на сервер

Counter Strike 1.6

На Кантер серверите има стандарден мод (Public) плугинс и слични работи ги става самиот корисник на сервер. По извршените подесувања серверот се стартува праку гејм панел

VPS ( Виртуелен Приватен Сервер)

ајквалитетни ВПС сервер од Дигама Хостинг со брзини до 100 mbps .Хостирање на сервери се врши веднаш по уплата во банка/пошта. Со овие пакети се вклучува и инсталиран гејм панел на Македонски Јазик со сите негови подесувања и дата бази

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL (Secure Sockets Layer) е стандардна за безбедносна технологија за воспоставување на енкриптирана врска помеѓу серверот и клиентот обично на веб сервер (https://www.) и прелистувачот или сервер за пошта и mail клиент (на пример, Outlook). SSL овозможува чувствителни информации, како броеви на кредитни картички, броеви на социјално осигурување, и најава ингеренциите да бидат безбедно пренесени. Нормално, податоците испратени помеѓу прелистувачи и веб сервери се испратени во обичен текст, но неможе да се оствари хакирање на страна и земање на самите податоци. Ако на напаѓачот е во состојба да ги пресретнат сите податоци да бидат испратени помеѓу прелистувачот и веб сервер може да се види и да ги користат тие информации. Поконкретно, SSL е безбедносен протокол.

Дигама Хостинг е дел од ретикте хостинзи во Македонија па и на балканот што што нудат инсталирање на SSL сертификати и нивно подесување за само 5 минути од упаќање . Тие се подесуваат со внесување на наменски сервери во сопственост на Дигама Хостинг (sslprotect.digamahost.tk) и (sslprotect1.digamahost.tk) ови наменски сервери работат доколку е платено и доколку ја предадете вашата веб страница и Администраторите да ја внесат во нашиот систем

Администраница, Дигама Хостинг Македонија

Зошто Дигама Хост ?

Нашите бази и дата центари се лоцирани дел во Македонија дел во Гермаија со цел подобро функционирање.
Можете да вршите BOOST на сервери..
SSD хард диск за подобро ставање на гејм мод и подобро функционирање.
  • "Јас сум корисник на Дигама Хостинг веќе една година и сум презадоволен од ажурноста и претпазливоста на серверите ."Ангелчно Глигоровски
  • "Јас сум корисник на Дигама Хостинг веќе 6 месеци и сум презадоволен од квалитет и поддршката ."Кристијан Николовски
  • "Сум бил корисник и на други хостинзи во Македонија и во странство но Дигама Хостинг е најдобар хост."Дарко M.
  • "Нема што повеќе да се зборува со еден збор "НАЈДОБРИ СТЕ" ."Филип М.
  • "Кај Дигама Хостинг ми се допаѓа што поддршката е на виско ниво и услугите се беспрекорни ."Нермин Казимовски
Color :
Layout : Pattern